Kierunek bezpieczeństwo

Projekt skierowany dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Zakłada podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły, ze szkoły do domu oraz w szkole. Realizowany będzie w pierwszych miesiącach nauki w szkole. Realizacja tematyki odbywać się będzie w obrębie wszystkich obszarów edukacji poprzez rozmaite aktywnści uczniów. Rezultatem projektu będzie wypracowanie przez uczniów kodeksu bezpieczeństwa na drogach oraz filmu edukacyjnego o bezpieczeństwie w szkole. Projekt jest zgodny z podstawą programową. Zakładamy możliwość modyfikacji działań i rezultatów projektu wypracowanych we współpracy partnerskich szkół.

Latest updates