Žijeme na Trojmezí

twinspace-logo

Projekt „Žijeme na Trojmezí“ řeší problematiku soužití různých národností v pohraniční oblasti. Chceme umožnit našim žákům lépe poznat kulturu, tradice a jazyk našich nejbližších sousedů. Projekt „Žijeme na Trojmezí“ odpovídá tematickému okruhu „Objevujeme Evropu a svět (naši sousedé ve střední Evropě, jejich kulturní zvyklosti a historické bariery, kdo jsme a odkud jsme, vzájemné poznání a porozumění - co máme společného a čím se odlišujeme.)"

Latest updates