Dane j(ak)o na ne

twinspace-logo

Projekt bude zameraný na dane z pohľadu našich študentov a aj našej legislatívy. Zamerať sa chceme najmä na porovnanie daňových systémov oboch krajín. Chceme motivovať študentov, aby ponúkli svoje nápady na vylepšenie daňových systémov našich krajín cez štúdium danej problematiky a inšpiráciou zo skúseností zahraničných krajín.

Latest updates