EFFECTIVE AND INNOVATIVE APPLICATIONS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION (ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE ETKİLİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR)

twinspace-logo

Our project is to enable our teachers to observe different practices in preschool education and gain a new perspective, to overcome the shortcomings of teachers towards innovative approaches, to support their professional development, to improve our capacity, our international dimension by ensuring that our institutions can offer activities and programs that better respond to the needs of individuals, 21. aims to develop the skills of providing innovative and high quality education for the purpose of gaining century skills. Based on these goals, we decided to complete our shortcomings for innovative practices in preschool education.Projemiz, okullarımızdaki öğretmenlerin okul öncesi eğitimde farklı uygulamaları gözlemleyip yeni bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak, öğretmenlerin yenilikçi yaklaşımlara yönelik eksikliklerinin gidererek, mesleki gelişimini desteklemek, kurumlarımızın bireylerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren faaliyetler ve programlar sunabilmelerini temin etmek

Latest updates