Od semienka k rastlinke

Deti v MŠ a žiaci 1. stupňa ZŠ budú hľadať, pozorovať semienka a rastliny, priradia semienka k rastlinám, spoločne vytvoria herbár rastlín

Latest updates