Oto moje miasto, a w nim szkoła moja.

Celem projektu jest stworzenie możliwości uczniom i nauczycielom rozwoju kompetencji językowych, kulturowych, społecznych, cyfrowych w oparciu o realizację tematu To jest moje miasto, a nim moja szkoła. Projekt zakłada przedstawienie uczniom dwóch szkół z wykorzystaniem róznych narzędzi proponowanych przez eTwinning w określonym kontekście kulturowym, geograficznym, historycznym oraz edukacyjnym miast polskich i tureckich. W zamierzeniu autorów projekt będzie okazją do wzajemnego poznania się ,zawarcia przyjaźni, poznania swoich zainteresowań, szkoły, ulubionych przedmiotów, zaprezentowania swojego miasta, przedstawienia jego bogatej oferty kulturalnej.

Latest updates