ŁKKN

 • w kilku słowach o ŁKKN ... do eTwinning dołączyliśmy w roku 2018

  • o nas
  • spotkania klubu
  • lekcje otwarte
  • współpraca eTwinning
  • publikacje

  Łódzki Klub Kodujących Nauczycieli został powołany przy Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Swoją działalność rozpoczął we wrześniu 2017 r. Działania ŁKKN koordynują doradcy metodyczni PEPiW przy ŁCDNiKP 

  Liderem Klubu i inicjatorem wielu jego przedsięwzięć jest Wioletta Szwebs, nauczyciel matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi, edukatorka w programie “Informatyka bez granic”, trenerka Cyfrowego Dialogu. Wpisana przez Szerokie Porozumienie Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce na Honorową LISTĘ 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Dodatkowo uhonorowana przez Kapitułę Konkursów Innowacyjnych tytułem Nowatora, Multiinnowatora, Lidera Edukacji oraz Organizatora Procesów Innowacyjnych.

  Łódzki Klub Kodujących Nauczycieli  rozwija wśród nauczycieli pasję kodowania i programowania oraz wykorzystywanie w codziennej pracy z uczniami narzędzi TIK.  Zachęca do podejmowania ciekawych, nowatorskich i kreatywnych rozwiązań edukacyjnych także z eTwinning. Aktywności zespołu eTwinning w ŁKKN wspiera kierownik PEPiW przy ŁCDNiKP Anną Rostrygin oraz Ambasador eTwinning woj. łódzkiego  Alina Wujcik, a od września 2020 Lider Zespołu eTwinnig Agnieszka Przybylak.

  LINK >>>Dobre praktyki eT z ŁKKN 2020