6. EVALUATION

 •  

  *  Results , documents, questionnaires, are stored in files: Section:stasifaction questionnaires and results.

  * Impact  can be found in section 5, dissemination.  Student´s , teacher´s and families  evaluation are  present in the newsletters which have been written in national languages to reinforce dissemination of all members involved in the proyect.

  Licencja Creative Commons
  Wszystkie informacje, treści, pliki i utwory zawarte na tej stronie są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.
  Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

  Made with Padlet