,,Во мајчината прегратка сиот свет е мој"

twinspace-logo

Кај учениците да се негуваат моралните вредности во животот, да разберат дека материјалните работи можат да се заменат со една топла насмевка и подарување, да се развие култот кон мајчинската безгранична љубов и пожртвуваност. Целата таа ексресија, учениците треба да ја искажат преку литературно и ликовно изразување. Со овој проект преку интерактивна едукација, самостојно истражување и творечки работилници, да стекнат вештини за изработка на декоративни честитки, со што ќе се истакне нивната креативност, а кои понатаму би ги продавале на училишниот осмомартовски базар, со што се развива колективна свест во иднина.

Latest updates