Zelene vse moje obleke so/Grün sind alle meine Kleider/Green are all my clothes/Zelené je všechno moje oblečení (Naša drevesa eTwinning/Unsere eTwinning-Bäume/Our eTwinning trees/Naše eTwinningové stromy)

twinspace-logo

Učenci bodo predstavljali zgodbe dreves v povezavi s projekti eTwinning in tudi sicer (drevesa na šolskem vrtu, v okolici šole ipd.). Opazovali in dokumentirali bodo spremembe dreves skozi letne čase in ugotavljali, ali so res vse njihove obleke (samo) zelene. V marcu 2020 bodo v okviru spomladanske kampanje eTwinning (po možnosti) posadili še kakšno drevo na šolskem vrtu. V projektu bodo likovno in literarno ustvarjali ter raziskovali.

Latest updates