Key to coding

The main goal of the projects is gets children involved in coding so that they can have fun with it. Thanks to learning coding, we will make our classes more interesting, we will learn new ideas for interesting activities related to coding. Let's free our creativity by exchanging ideas with people from all over the world. Children will learn to code using robots and coding unpluged. Głównym celem projektu jest zaangażowanie dzieci w aktywności związane z kodowaniem w miły i przyjemny sposób. Dzięki zajęciom kodowania sprawiamy, że działania są atrakcyjne, poznajemy nowe metody i sposoby prowadzenia zajęć. Uwolnijmy naszą kreatywność i wymieniajmy się pomysłami z ludźmi z całego świata. Dzieci będą uczyć się kodowania z wykorzystaniem robotów oraz podczas aktywności offline.

Latest updates