Co kryją słowa? Projekt z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Zapraszamy do udziału w kilkudniowej zabawie na lekcjach języka polskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Projekt ma na celu rozwinięcie kreatywności uczniów oraz poszerzenie wiedzy na temat języka ojczystego. Uczniowie zastanowią się, skąd biorą się słowa i co je łączy. Zapoznają się z prezentacją na temat pochodzenia słów oraz rozwiążą na jej podstawie quiz. Zadaniem ucznia (samodzielnym lub grupowym) będzie stworzenie plakatu o wyrazach, które pochodzą z wybranego przez niego cytatu. Podczas pracy nad plakatem uczniowie wykonają szereg zadań wzbogacających słownictwo, wykorzystujących ich wiedzę w praktycznym wymiarze, rozwijające kreatywność oraz umiejętności kodowania i posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Zachęcamy do udziału w projekcie i dzielenia się efektami prac dzieci.

Latest updates