Halooo!

twinspace-logo

V tomto česko-slovenském projektu se děti naučí vzájemně komunikovat prostřednictvím telefonu. Hlavním cílem je, aby se naučily dodržovat pravidla konverzace, naslouchání, vnímat obsah sdělení, zformulovat otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, rozvíjet komunikační dovednosti předškolních dětí.

Latest updates