ПОДАРИ НАСМЕВКА-СТОПЛИ СРЦЕ

Со овој проект преку интерактивна едукација, самостојно истражување и творечки работилници учениците да се негува и продолжи традицијата за магијата на Новогодишните празници, да се оспособат за моралните вредности во животот, да разберат дека материјалните работи можат да се заменат само со една насмевка која може срце да стопли, треба да го искажат својот талент при литературно и ликовно творење, да стекнат вештини за изработка на декоративни новогодишни украси и честитки, со што ќе се истакне нивната креативност, а кои понатаму би ги продавале на училишниот Новогодишен базар, со што се развива колективна свест за благото во иднина.

Latest updates