Majad meie linnas.

twinspace-logo

Projektis võttavad osa kaks eesti lasteaeda, nendest lasteaedadest võtavad osa sobitusrühma lapsed. Sobitusrühmad. Ja selle pärast see projekt on tähtis nende jaoks, sest lastel on suhtlemisraskused. Projekti käigus lapsed arendavad oma matemaatikapädevused: oskus rakendada matemaatilist mõtlemist. Samuti lapsed arendavad oma sotsiaalsed oskused: suhtlemine projekti partneritega, teadmised oma linna teenindusasutustest. Arendavad ka oma kunstioskused: laps oskab anda edasi proportsioone (joonista lõpuni maja).

Latest updates