Испания- нови технологии за европейско професионално образование

Проектът "Испания- нови технологии за европейско професионално образование" е насочен към реализиране на производствен стаж на реални работни места . Преки участници в проектните дейности са 32 ученици от специалностите " Автотранспортна техника", " Мехатроника", " Компютърна техника и технологии" и "Компютърни мрежи". Първи поток включва осем ученици от специалност " Автотранспортна техника" и осем ученици от специалност " Мехатроника", които ще проведат практика на работни места във фирми в град Малага, Испания. Участниците ще бъдат разпределени в малки и средни фирми, които извършват ремонт и поддръжка на транспортна техника и използват машини и системи с ЦПУ. Втори поток включва шестнадесет ученици от специалностите " Компютърна техника и технологии " и " Компютърни мрежи". Те ще проведат двуседмичен стаж във фирма в град Севиля , Испания. Практическото обучение ще бъде насочено към технологии за повишаване на умения на учениците за работа със софтуерни приложения.

Latest updates