ΠαίΖΩ, διασκεδάΖΩ και όλο τον κόσμο αλλάΖΩ!!!

twinspace-logo

Το παιχνίδι θεωρείται, από πολλούς παιδαγωγούς, ένας τρόπος μάθησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την αξία του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία και θεωρώντας ότι το παιχνίδι είναι η πραγματοποίηση της μάθησης μέσα από την πράξη αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα με θέμα το παιχνίδι, που είναι μια από τις αγαπημένες δραστηριότητες των μαθητών. Μέσα από το πρόγραμμα με θέμα το παιχνίδι οι μαθητές θα ενισχύσουν την κοινωνική τους αλληλεπίδραση, την έκφραση, την επικοινωνία, θα αποκτήσουν νέες εμπειρίες, ικανότητες και γνώσεις.

Latest updates