Genetic biodiversity in human traits

Projekt CLIL mający na celu zbadanie różnorodności cech dziedziczonych genetycznie występujących w różnych narodowościach. Uczestnicy projektu będą mieć szansę pogłębić swoją wiedzę z zakresu genetyki, zaobserwować różnice w rozkładzie cech w poszczególnych grupach oraz wykorzystać narzędzia Tik w tym narzędzi Google. Wyniki zostaną przedstawione w formie prezentacji.

Latest updates