Jeż Jerzy i Ryś Ryszard w poszukiwaniu ginących gatunków

twinspace-logo

Projekt ma na celu ukazanie uczniom problemu ginących gatunków zwierząt. Dzieci będą poznawać zagrożone gatunki, poszukiwać sposobów niesienia im realnej pomocy. Poprzez kontakt z tytułowymi maskotkami projektu: Jeżem Jerzym i Rysiem Ryszardem, maskotkami innych ginących gatunków, oraz bezpośrednim kontaktem (np. wizyta w ZOO), budowana będzie więź emocjonalna ze zwierzętami i kształtowana postawa odpowiedzialności za otaczającą przyrodę.

Latest updates