Učím, učíš, učíme

twinspace-logo

Na projektu budou spolupracovat žáci 5. ročníků z ČR a SK. Plánujeme rovněž zapojit školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky z okolních malotřídních škol. Žáci 5. ročníků budou v rolích vyučujících a budou připravovat různé úkoly pro ostatní partnery.

Latest updates