Matemātiskās multfilmas

twinspace-logo

Teksta uzdevumi kļūst saprotami un izrēķināmi, ja tie tiek vizualizēti. Animācija - lielisks veids kā nesaprotamo padarīt saprotamu, aizraujošu un jēgpilnu.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user