V kráľovstve peňazí/ V království peněz

1. Rozvíjať finančnú gramotnosť žiakov, 2. Zatraktívniť vyučovanie zážitkovým učením a rozvíjať tvorivosť žiakov, 3. Spoznávať jazyk krajiny ktorej sme boli kedysi súčasťou, upevniť priateľstvo a vzájomnú spoluprácu medzi žiakmi, 4. Zlepšiť zručnosti pri práci s počítačom a internetom.

Latest updates