"Przyroda pod lupą"

twinspace-logo

Przyroda jest dla dziecka w wieku wczesnoszkolnym najbardziej dostępnym i niewyczerpanym źródłem przeżyć, wiedzy i działania. Dzięki temu przyroda, bardziej aniżeli inna dziedzina życia, wpływa na wielostronny rozwój małego dziecka i ciągłe wzbogacanie jego osobowości. Celem projektu jest podjęcie aktywności, przybliżających dzieciom wiedzę nt. roślin (kwiaty, drzewa ozdobne, rośliny zielne) w oparciu o obserwacje, doświadczenia i wycieczki; poznanie roślin wszystkimi zmysłami oraz poprzez własną aktywność badawczą.

Latest updates