Plan projektu

 • Poniżej zamieszczony jest zarys planu działań projektowych. Zachęcam do wprowadzania zmian, rozbudowywania. Proponuję nanoszone zmiany zaznaczać zmianą koloru czcionki.

  Wrzesień:
  1. Kooperacyjny plan projektu– przydział zadań.
  2. Skąd jesteśmy? – zamieszczenie szkół partnerskich na mapie.
  3. Wideokonferencje – powitanie partnerów,
  4. Opracowanie i wybór logo projektu - głosowanie.
  5. Zebranie materiału dydaktycznego dotyczącego Powstania Warszawskiego


  Październik:
  1. Opracowanie zadań do pokoju zagadek.
  2. Stworzenie bazy zadań
  3. Przeprowadzenie lekcji historii w EduRoomach


  Listopad:
  1. Ewaluacja projektu
  2. Udostępnienie na publicznej TwinSpace wypracowanych materiałów.

  3. Nasza aplikacja o Krajową Odznakę Jakości

  4. Upowszechnienie działań projektowych i wyników pracy.