Ana Mª Fraga Montero: A entrevista de traballo

 • Foro

  Foro entrevista de traballo

  ¿Que é?

  A entrevista de traballo é unha fase crave no proceso de selección das empresas. É unha conversa que ten múltiples fins, o máis importante dos cales é reunir información sobre as habilidades, destrezas, coñecementos e motivación dos solicitantes e avaliar esa información en relación ás condicións do posto de traballo. O obxectivo principal será a valoración da idoneidade das capacidades do aspirante para o posto e a súa comparación cos demais solicitantes. Ao mesmo tempo, debe servir para informar o candidato das características do posto e da organización.

  A importancia da comunicación non verbal na entrevista

  Posibles preguntas na entrevista de traballo

  ¿Que non poden preguntarnos nunha entrevista?

  Participa: ¿que preguntas che fixeron ou lle fixeron a alguén que coñezas?

  Hecho con Padlet
   

  Erros na entrevista de traballo

  Procurando información en diversas fontes, poñeremos en común os erros máis habituais que se poden cometer nunha entrevista de traballo. Cada un aportará 3 posibles erros:

  Erros na entrevista de traballo

   

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user