Europe4VET+

Projekt Europe4VET+ zakłada realizację partnerstwa strategicznego (czyli wymiany dobrych praktyk), na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego z organizacjami z Malty (ImproveAway), Hiszpanii (Assiociation Mundus), Włoch (IFOM) oraz Polski (Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu, ZSP nr 1 w Kłodzku).

Latest updates