Квалификация - Иновации - Успешни деца

Проектът "Квалификация - Иновации - Успешни деца" е инструмент за професионално развитие на учителите, чрез който да установят своите силни и слаби страни и възможностите за усъвършенстване. Участниците в проекта се включиха в три структурирани курса - Финландия, Испания и Чехия. 1. Benchmarking Course Finnish Education System (EduFuture) - Финландия Целта на курса бе запознаване с Финландската образователна система. 2. Innovative Approaches to Teaching (ITC International) - Чехия Целта на курса бе подобряване качеството и ефективността на образователния процес.

Latest updates