SMART KIDS SMART CITY

twinspace-logo

Esbjerg Kommune har sammen med de 8 distriktsskoler samt Ungdomsskolen fået godkendt projektet ”smart kids smart city”, som har fokus på innovation og bæredygtige løsninger. ”Smart Kids Smart City” projektet har fokus på at gøre børn og unge ”smart” så de via innovative og bæredygtige løsninger medvirker til at gøre Esbjerg til en ”smart city”. De aktiviteter som lærerene og pædagogerne skal præsentere eleverne for, og opgaver de skal løse, bliver med udgangspunkt i FN’s verdensmål nr. 11 om ”bæredygtige byer og lokalsamfund”; at innovere andre bæredygtige måder af eksisterende praksis ved hjælp af digitale løsninger - herunder inddragelse af de emner, som indeholdes i 21st century skills nemlig; samarbejde, kommunikation, kritisk tænk

Latest updates