STEAM is IN, then without rest, take A CHANCE and be THE BEST!

Cilj ovoga projekta je podijeliti iskustva stečena kroz Eramsus+K1 projekt OŠ Horvati te potaknuti učitelje na sudjelovanje učitelja u radionicama te primjeni stečenih kompetencija u obrazovnom djelovanju. Djeljenjem materijala i organiziranjem webinara želimo utjecati na pozitivnu primjenu novih metoda u nastavi te međusobnu suradnju učitelja, a sve na dobrobit učenika. Europski razvojni plan Osnovne škole Horvati predviđa 5 (pet) točaka ostvarenja prema potrebama škole, a podijeljene su u tri područja: MISLI I DJELUJ STEAM; NAUČI JEZIK, GOVORI STEAM TE ORGANIZIRAJ I VREDNUJ STEAM: Podići svijest među sudionicima projekta o potrebi promjene pristupa u matematici; Primjenjivati metodu opažanja i interpretaciju skupljenih podatakauz pomoć tehnologije; Razvijati svjesnost pozitivnog utjecaja edukacijskih igara pri povećanju motivacije učenia; Poboljšati sposobnost rada u transnacionalnim skupinama; Staviti naglasak na formativno vrednovanje u skladu sa Školom za život

Latest updates