Cestou necestou po európskych mestách

twinspace-logo

Projekt je zameraný predovšetkým na zisťovanie informácii o rôznych európskym mestách, o ich histórii, ich kultúre, ich súčasnosti. V projekte môžu participovať viaceré projektové skupiny, ktoré si medzi sebou vymieňajú informácie prostredníctvom fotografii, teda domáca skupina nafotí vo svojom meste/obci fotografi, ktoré mesto/obec charakterizujú (dominanty) a iná participujúca skupina tieto informácie spracuje do prezentácie PowerPoint-u, alebo vytlačí fotografie a urobí výstavnú nástenku. Takto sa dozvedáme o mestách a obciach Európy viac informácii.

Latest updates