Lieldienu raibumi

Lieldienu raibumi ir projekts, kurā sākumskolas skolēni izzinās tradīcijas, veidos ģeometriskās figūras, sadarbosies, komunicēs videokonferencēs, lai izraibinātu Lieldienas - aplicējot, iekārtojot izstādes, radod jaunus sakāmvārdus. Projekta rezultāti būs apkopoti virtuālajā izstādē un padlet sienā.

Latest updates