María José Deive Rejo. Colaboración familias-escola para o desenvolvemento do traballo por grupos cooperativos