► Ini eTwinning 3ªed 2019

  • Curso de Platega Ini eTwinning 3ªed 2019

    Tarefa 3.1 Participación no TwinSpace

    Crea unha subpáxina desta páxina.

    Se a creaches e non aparece como subpáxina, probablemente estea no fondo da árbore.

    Se é así, avisa a túa titora de referencia para que a mova ao seu sitio (só pode facelo quen teña o rol de "profesor administrador"), pero nunca crees unha segunda páxina, por favor.