Embaixada eTwinning Galicia

twinspace-logo

Proxecto empregado pola Embaixada eTwinning Galicia para divulgar o programa entre docentes e alumnado de Grao en Formación do Profesorado, en cursos de formación (CAFI, CFR, Platega, PFPP, non oficiais, etc.). Se algún docente quixer inscribirse no proxecto e/ou ter o rol de "profesor administrador" para realizar algún tipo de proba no TwinSpace, pode solicitalo por email a embaixada@etwinning.gal

Latest updates