Wielkanoc - tak ją widzimy

Projekt kierowany jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Zadaniem projektu jest upowszechnianie regionalnych tradycji i zwyczajów wielkanocnych. Rozwijanie różnych form twórczości, wyobraźni, pomysłowości oraz umiejętności wyrażania ich w rozmaitych formach ekspresji. Istotą projektu jest stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych.

Latest updates