Rokasgrāmata skolotājiem, skolēniem un sliņķiem par siltumu.

Dažādu materiālu izveide un apkopojums, kā atbalsta materiālus skolēniem un skolotājiem tēmas “Siltums” apguvē dažādos mācību priekšmetos. 1.uzsvars tiks likts uz fizikas mācību tēmas "Siltums" apguvi caur reālās dzīves piemēriem. 2. uzsvars -skolēns māca skolēnam par siltumu, caur praktisko darbošanos un ar reālo dzīvi saistītām situācijām. Temats caurvij vairākus mācību priekšmetus, pilnveidojot skolēnu spējas domāt daudzšķautņaini.

Latest updates