Akademia Kompetencji Kluczowych

Akademia Kompetencji Kluczowych jest projektem, który ma na celu rozwój kompetencji kluczowych. • Projekt skierowany jest do szkół podstawowych. • Projekt realizowany jest przy pomocy portalu eTwinning oraz fanpage’ów szkolnych oraz EduKreatywni na portalu Facebook. • Nauczyciele z szkół partnerskich komunikują się ze sobą oraz dzielą efektami pracy na bieżąco za pomocą portalu eTwinning oraz Facebook. Planuje się także wizytę nauczycieli u partnerskich szkół (dla chętnych) oraz konferencję przez aplikację Skype (dla chętnych). • W ramach projektu zakłada się rozwijanie jednej z kompetencji kluczowych w danym miesiącu (wyszczególnione w planie projektu). W ciągu danego miesiąca proponuje się szereg aktywności, , mających na celu rozwijanie danej kompetencji u uczniów. • Szkoły mogą dowolnie modyfikować aktywności przewidziane w ramach projektu i dostosowywać je do potrzeb własnej szkoły.

Latest updates