Väärtustame vana ja väärtuslikku!- Let`s value the old and valuable!

twinspace-logo

Selle multiprojekti eesmärk on välja selgitada nii projektis osaleva õpilase kui tema vanavanema kõige vanem isiklik ese. Esemetest tehakse foto, lisatakse juurde lühikirjeldus ning nende abil kujundatakse Canva keskkonnas plakat. Plakatid laetakse TwinSpace keskkonda kaustadesse. Projekti lõpp-produktiks on kultuuripärandi aasta lõpetuseks koolides valmiv näitus plakatitest väärtustamaks meie endi isiklikke väärtuslikke esemeid. Projekti päevikusse postitatakse foto koolis toimunud näitusest. The aim of this multi project is to find out the oldest possession of both the students and one of their grandparent. The photos of the items are taken and short descriptions are written, the grandparent is interviewed.

Latest updates