KOUZELNÝ LES

twinspace-logo

Projekt je zaměřen na děti ve věku 3-6 let MŠ a žáky s těžkým kombinovaným postižením ve věku 10 -14 let základní a praktické školy. Budeme se seznamovat a blíže poznávat život v lese, lesní zvířata, rostliny a stromy. Také se dozvíme, co se ze dřeva vyrábí. Téma se bude prolínat všemi předměty ve výuce, provedení a práce budou zohledněny dle schopností žáků.

Latest updates