YARINLARIM İÇİN ELİMİ TUT

twinspace-logo

Günümüzde eğitim öğretim sürecinde en önemli sorunlardan birisi de hiç kuşkusuz öğrencilerin etkili ve verimli ders çalışmamalarıdır. Bu projede, değişik okul türlerindeki lise öğrencilerinin ders çalışmasını engelleyen faktörlerin (çevresel, kişisel vb.) belirlenmesi ve tespit edilen sorunlara yönelik etkili çözümlerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öncelikle projede ilgili literatürün taranması ve öğrencilerin nitel olarak görüşlerinin alınmasının ardından "Ders Çalışamama Nedenleri" ölçeğinin geliştirilmesi planlanmaktadır.Daha sonra çalışmaya katılan okullar kendi öğrencilerine ölçeği uygulayacaklardır. Uygulama sonucunda ve yapılan analizlerin ardından ulaşılan bulgular ışığında, her okul bilişim teknolojileri destekli uygulamalar ve görsel materyaller yardımı ile öğrencileri bilgilendirecek ve etkili ders çalışmanın önündeki engellerin kaldırılmasına çalışacaktır.

Latest updates