BOARD GAME WITH CODES/Desková hra s kódováním

 •  

  SK - Daniela Virágová

  Table game on a worksheet with your own bee.

  Bee trail marking according to sequence in the Fairy tale fairy tale.

   

   

  CZ

  Využití rámů z deskovek

  použijeme papírové rámečky, které získáme při otvírání nových deskových her. Dětem tam vkládáme překážky a určíme jim start a cíl. Děti do okének vkládají příkazy (kódy) a následně si to ověří pohybem figurky po políčcích.

   

  EN

  Using frames from board games,

  we can use the paper frames which we get from opening new board games. We put some objects in to the squares in game and set a start and a finish for them. The children insert the instructions codes into the squares, and then verify it by moving the meeple through the squares.