Bank pytań i odpowiedzi do quizu historycznego

 • Tu będziemy zamieszczali pytania wraz z odpowiedziami do nich.

  Przygotowujemy bank pytań i odpowiedzi do quizu historycznego dotyczacego drogi Polski do odzyskania niepodległosci.  Bazą jest kalendarium, które współtworzyliśmy, zamieszczone na stronie: Droga Polski do odzyskania niepodległości - kalendarium). Zakres pytań  zawrzyjmy pomiędzy 1765 - 1918.  

  Żeby dać szansę wszystkim szkołom dodania pytania, dadajemy nie więcej niż 3 pytania.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Kiedy wybuchło Powstanie Wielkopolskie?

  odp. - 27. 12. 1918 r. 

  2. Jak nazywał się dowódca polskiej Błękitnej Armii?

  odp. - gen. Józef Haller.

  3. Kim był Romuald Traugutt?

  odp. - dyktator Powstania Styczniowego.

  4. Co zrobił 11 Listopada 1918 r w Warszawie Józef Piłsudski?

  odp. Ogłosił dekret o Niepodległości.

  5. Kogo Józef Piłsudski 17 Listopada 1918 roku powołał na premiera niepodległego państwa Polskiego?

  odp. Ignacego Jana Padarewskiego

  6. Dlaczego rozejm w Compiègne to ważne wydarzenie?

  odp. Zakończył I Wojnę światową.

  7. Kto był przywódcą powstania stycznowego?

  odp. Romuald Traugutt

  8. Czego dotyczył strajk uczniów we Wrezśni w 1901r.?

  odp. uczniowie byli przciwni nauce religii w języku niemieckim

  9. Kiedy ogłoszono niepodległość Polski?

  odp. 7 października 1918 roku przez Radę Regencyjną

  10. Kiedy wybuchła I wojna światowa?

  Odp. W 1914r.

  11. Kim był i czego dokonał Jan Henryk Dąbrowski?

  Odp. Był generałem, który utworzył Legiony Polskie we Włoszech.

  12. Przez ile lat nie było Polski na mapie Europy?

  Odp. Przez 123 lata.

  13. Kiedy obradował Sejm Czteroletni?

  Odp W latach 1788-1792.

  14. Kiedy Odbyła się Konfederacja Barska?

  Odp. W 1768.

  15. Kiedy uchwalono  Konstytucję 3 Maja?

  Odp. w 1791 roku.

  16. Podaj datę I rozbioru Polski?

  odp.1772.

  17. Podaj inna nazwę Sejmu Czteroletniego?

  odp: Sejm Wielki.

  18. Co zawiązali w 1792r. przeciwnicy Konstytucji?

  odp. Konfederację Targowicką.

  19. 26 grudnia 1806 roku na Mazowszu wojska napoleońskie stoczyły bitwę  z wojskami  rosyjskimi upamiętnioną na Łuku triumfalnym w Paryżu. Gdzie odbyła się ta bitwa?

  Odp. Bitwa pod Pułtuskiem i Gołyminem.

  20. Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie,
  Jedno wiem tylko: sprawiedliwość będzie,
  Jedno wiem tylko: Polska zmartwychwstanie.

  Który poeta przewidział w swoim utworze wolność Polski choć sam niepodległej ojczyzny nie doczekał?

  Odp. Zygmunt Krasiński, którego szczątki znajdują się w Opinogórze.

  21. Wiosną 1882 Józef Piłsudski wraz z bratem Bronisławem  i  kolegami  w Gimnazjum Wileńskim (elitarna szkoła średnia) założyli kółko samokształceniowe. Jaką nazwę nosiło kółko i czym się zajmowało?

  Odp. Kółko samokształceniowe nosiło nazwę Spójnia, zajmowało się sprowadzaniem z Warszawy polskich książek.

  22. W którym roku i jakie państwa podpisały traktat o II rozbiorze Polski?

  Odp. Rosja i Prusy 23 stycznia 1793 roku.

  23. Kiedy na ziemiach polskich narodziła się piłka ręczna?

  Odp. Początki polskiej piłki ręcznej  związane są z polskimi legionistami internowanymi w Szczypiornie koło Kalisza, którzy nowej gry nauczyli się od  niemieckich strażników w 1918 roku.

  24. W którym roku wybuchło powstanie krakowskie?

  0dp. W nocy z 21 na 22 lutego 1846 r.

  25.Kiedy aresztowano Józefa Piłudskiego?

  odp. 22.07.1917

  26. Kto był pierwszym Marszałkiem Polski ?

  odp. Józef Piłsudski

  27. W którym roku kobiety w Polsce otrzymały prawa wyborcze ?

  odp. 1918r.

  28. Jaki był pseudonim Józefa Piłsudskiego ?

  odp. Ziuk

  29. Jakie postacie historyczne pojawiają się w polskim hymnie?

  Odp. Napoleon Bonaparte, Stefan Czarniecki, Jan Henryk Dąbrowski

  30. Kto jest autorem słów Pieśni Legionów Polskich we Włoszech?

  Odp. Józef Wybicki.

   31. Gdzie zostały utworzone Legiony Polskie, którymi dowodził gen. Jan Henryk Dąbrowski?

  odp. Zostały utworzone we Wloszech?

  32. Z czego zasłynął Michał Drzymała?

  odp. W latach 1905-09 polski chłop Michał Drzymała toczył walkę z pruskim prawem. Kiedy nie otrzymał zgody na wybudowanie domu, zamieszkał w wozie cyrkowym, który codziennie przestawiał. 

  33. Co wybudowano  w Warszawie po upadku powstania listopadowego?

  odp. powstała Cytadela warszawska, której koszt budowy ponieśli Polacy. 

  34.GNIEZNO  Z czyjej inicjatywy  8.01.1915 powstaje w Szwajcarii Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. 

  Z inicjatywy pisarza Henryka Sienkiewicza.

  35. GNIEZNO Kto  założył pierwsze drużyny skautowe, które dały początek harcerstwu  w Polsce ? 

  Andrzej Małkowski 

  36.  GNIEZNO W jaki sposób członkowie ogłoszonego  w 1918 roku Związku Harcerstwa Polskiego wpłynęli na kształt granic  niepodległej Polski?  

   Wzięli udział w obronie Lwowa („Orlęta Lwowskie”), powstaniu wielkopolskim, trzech powstaniach śląskich, wojnie polsko-bolszewickiej i plebiscytach, prowadzonych na terenach spornych.

  37. Co to był Polski Centralny Komitet Rachunkowy i jaki miał wpływ?

  Odp. Utworzony przez Polonie Amerykańską, organizacja która najpierw zajmowała się zbieraniem funduszy na rzecz ofiar wojny na ziemiach należących do Polski przed rozbiorami. Wywarła duży wpływ na upowszechnianie ,,sprawy Polskie'' w mediach zachodnich.

   

  38. Co dzieje się w nocy z 22 na 23 stycznia 1864r.

  Odp. Wybucha w Warszawie Powstanie Styczniowe.

   

  39. Co to była Polska Partia Socjalistyczna?

  Odp. Organizacja założona w 1893r., walcząca o zmiany społeczne i niepodległość kraju, wśród jej przywódców znajduje się Józef Piłsudski.

  40. Jak się nazywał pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej?
  Odp. Gabriel Narutowicz

  41. W którym roku Mazurek Dąbrowskiego stał się oficjalnym hymnem Rzeczypospolitej Polskiej?
  Odp. W 1927r.

  42.Jak się nazywała ulubiona klacz marszałka Józefa Piłsudskiego?
  Odp. Kasztanka

  SP nr 3 Piaseczno klasa 6b

  43. Funkcja - tytuł,który przyjął Józef Piłsudski w 1918 roku

      odp Marszałek

  44. Uczniowie - ochotnicy,którzy w pierwszych dniach listopada włączyli się do walki o Lwów 

  odp Orlęta lwowskie

  45. Głosowanie ludności w celu wypowiedzenia się w sprawie przynależności państwowej 

  odp plebiscyt

  ZKiW w Starej Kiszewie
   46. Kiedy powstał hymn polski?

  Pieśń powstała w dniach 16-19 lipca 1797 we włoskim miasteczku Reggio Emilia w Republice Cisalpińskiej (w dzisiejszych Włoszech).

  47. Co oznaczają kolory flagi polskiej?

  Górny pas flagi oznacza białego orła, a dolny – czerwone pole tarczy herbowej. Kolory polskiej flagi mają następujące znaczenie. Kolor biały oznacza srebro, a także wodę oraz czystość. Kolor czerwony jest symbolem ognia, oznacza odwagę i waleczność.
   

  SP nr1; Iława

  Szkola Podstawowa nr 2 im. A. Fiedlera w Dębnie

  48. Kiedy Tadeusz Kościuszko wstąpił do „Korpusu Kadetów” Szkoły Rycerskiej w Warszawie?

  Odp. 18 grudnia 1765 roku.

  49. Któremu polskiemu pisarzowi społeczeństwo polskie podarowało dworek w Oblęgorku w 1900 roku?

  Odp. Henrykowi Sienkiewiczowi

  50. W wyniku kryzysu przysięgowego w Legionach Polskich Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali aresztowani przez Niemców i osadzeni w twierdzy w Magdeburgu. Kiedy to bylo?

  Odp. 22 lipca 1917

  51. Kiedy wyzwolono Ostrów i Kościane?

  31 grudnia 1918 roku

  52. Co zdobywają Polacy w wyniku walk w rejonie Leszna  (10 stycznia 1919 rok)?

  Polacy w wyniku walk w rejonie Leszna w styczniu 1919 roku zdobywają Sarnowę.

  53. Podaj dokładną datę ogłoszenia pokoju w Trewirze?

  Pokój w Trewirze ogłoszono 16 lutego 1919 roku

  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Słodkowie

  54. Czy 11 listopada 1918 roku oficjalnym hymnem Polski był Mazurek Dąbrowskiego?

  Odp. NIE.

  55. Zwolennikiem odzyskania niepodległości w oparciu o wspólprace z Rosją był:

  A) Roman Dmowski

  B) Józef Piłsudski

  56. "Cud nad Wisłą" tak przyjęło się nazywać...

  A) Odzyskanie przez Polskę niepodległości

  B) Powstanie Wielkopolskie

  C) Bitwę Warszwską

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user