Dscover ME!!!

Uczniowie poprzez udział w projekcie poznają regiony z których pochodzą szkoły partnerskie, podzielą się wiedzą o miejscowościach z których pochodzą i żyją, jego tradycjach, zabytkach kultury i historii oraz podzielą się nią z uczniami ze szkół partnerskich.Rozbudzą w sobie uczucia i postawy patriotyczne. Przygotują prezentacje, albumy, kartki świąteczne które zostaną opublikowane na stronie TwinSpace projektu.

Latest updates