Education out of classroom - cultural heritage

Το έργο βασίζεται σε μαθησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες "εκτός τάξης". Οι μαθητές θα επισκεφθούν τοπικά μουσεία ή αντικείμενα σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Στη συνέχεια, εργαζόμενοι σε ομάδες, θα επιλέξουν κατά την κρίση τους ένα αντικείμενο και θα το παρουσιάσουν στους υπόλοιπους μαθητές. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές θα γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά των χωρών εταίρων μέσα από τα μάτια των συνομηλίκων τους. Projekt opiera się na metodzie "out of classroom education". Uczniowie odwiedzają lokalne muzea lub obiekty związane z dziedzictwem kulturalnym. Następnie pracując w grupach przedstawiają jeden wybrany obiekt. Uczniowie poznają dziedzictwo kulturowe partnerskich krajów oczami swoich rówieśników.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user