Zoznámte sa s písmenkami

twinspace-logo

Projekt je zameraný na rozvoj predčitateľskej gramotnosti a slovnej zásoby detí v materskej škole. Deti v spolupráci s rodičmi vymyslia (alebo vyhľadajú v knihách) krátku báseň na jednotlivé písmená abecedy. K písmenám vytvoríme vhodné ilustrácie. Deti budú pomenúvať obrázky a identifikovať prvú hlásku slova.

Latest updates