ŘEKNI MI, CO ČTEŠ/POVEDZ MI, ČO ČÍTAŠ/POWIEDZ MI, CO CZYTASZ

Ve slovensko - česko - polském přátelství chceme děti seznámit v březnu "Měsíci knihy" s knihami, které čtou jejich vrstevníci našich nejbližších zahraničních sousedů. Děti se seznámí s aktivitami, které podporují rozvoj čtenářské gramotnosti na jejich školách (Noc s Andersenem..)

PLÁN PROJEKTU

DUBEN

vložení motivačních fotek do Pages "Noc s Andersenem", které učitelé pořídili při příležitosti Dne s Andersenem, který se konall na všech školách. 

Žáci vytvořili zpětnou vazbu, kterou přiložíme do záložky anebo do Project Journal.

DUBEN - KVĚTEN 2018

vložíme do záložky "Motivace ke čtení" - fotodokumentaci, videa, ... jakými prostředky dosahujeme zlepšení čtenářské gramotnosti na škole. Sběr z různých tříd. Můžeme využít nástěnku "Padlet".

DUBEN - KVĚTEN

stránky projektu vložíme na stránky školy, aby byly výstupy zveřejněny. 

Vložíme do záložky "Sdílený metodický materiál" materiály, které můžeme navzíjem využít. V běžném vyučování dáme možnost ochutnat dětem polštinu, slovenštinu i češtinu. Budeme sdílet v této záložce, jak se dětem práce líbila. Doporučíme knihu, která je oblíbená dětmi v některé z partnerských zemí a víme, že je v přeložená do mateřského jazyka dětí (fotka obalu knihy, autor...).

KVĚTEN - ČERVEN

Vyhodnocení projektu - zpětná vazba, obrázky na téma čtenář - spolupráce s učiteli výtvarné výchovy.

 

Author: Lenka Šamanová
Last editor: Lenka Šamanová