ŘEKNI MI, CO ČTEŠ/POVEDZ MI, ČO ČÍTAŠ/POWIEDZ MI, CO CZYTASZ

twinspace-logo

Ve slovensko - česko - polském přátelství chceme děti seznámit v březnu "Měsíci knihy" s knihami, které čtou jejich vrstevníci našich nejbližších zahraničních sousedů. Děti se seznámí s aktivitami, které podporují rozvoj čtenářské gramotnosti na jejich školách (Noc s Andersenem..)

Latest updates