Europe à la carte

Opis: projekt polega na przygotowaniu przez uczniów opisów dań kuchni narodowej, zaprezentowaniu ich uczestnikom z pozostałych krajów i stworzeniu w ten sposób autorskiej książki kucharskiej. Ma stanowić okazje do wykorzystania poznanego na lekcjach języka angielskiego słownictwa z zakresu tematycznego związanego z jedzeniem. Description: the project requires students to describe a national cuisine dish, to share the recipe with participants from other countries and thus to create a unique cookbook. It is intended to be an opportunity for students to use the food related vocabulary they have learnt in English classes at school.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user