"Öğrenmeyi Öğrenmek için Arduino" - "Arduino for Learning to Learn"

Günümüzde maker, robotik, kodlama gibi eğitimle ilgili yeni terimler hayatımıza girmeye başladı. 21.yy’da isimler böyle olsa da geçmişten beri eğitimin asıl amacı öğrencinin yaratıcı,sorgulayan, problem çözebilen, eleştirebilen bireyler olarak yetişmesidir (Erdem, E., & Demirel, Ö. (2002)). İşte tam da bu sebepten öğrencilerin, gençlerin ve için farketmek, keşfetmek heyecanı taşıyan herkesin bu yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, belki şu anda adını duymadığımız binlerce mesleğin öncüsü olabilecek bireylerin yetişmesinde bir katkısı olmalıdır.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user