Akademia Badacza - eksperymenty w edukacji elementarnej

Akademia Badacza jest to cykl zajęć mający na celu rozwijanie zainteresowań zjawiskami fizycznymi, chemicznymi oraz zachęcanie do poznawania świata. Uczestnicy Akademii poznają świat za pomocą wszystkich zmysłów wzroku, dotyku, smaku i węchu. Dzieci będą doświadczać i badać wiele zjawisk m.in. poznają różnicę między stanami skupienia, eksperymentują z wodą, powietrzem, poznają zabawy z barwami, będą sami tworzyć wulkany czy sztuczny śnieg. W trakcie eksperymentowania nasi laboranci będą korzystać z różnego rodzaju sprzętu kuchennego dostępnego w domu, dzięki czemu nazwy takie jak, moździerz, miarka, szczypce, pęsety nie będą im obce. A samo posługiwanie się takim sprzętem jest świetnym ćwiczeniem dla małych rączek Dzięki doświadczaniu i eksperymentowaniu dzieci rozwiną umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków. Niejednokrotnie aby osiągnąć cel dzieci będą musiały współdziałać w grupie, słuchać się wzajemnie i podejmować razem decyzje.

Latest updates